Główka pracuje

Prowadzenie: Sylwia Prybuła (pedagog, terapeuta)
dla dzieci w wieku 5-8 lat


Spotkania z zakresu kinezjologii edukacyjnej, na które składa się zestaw ćwiczeń ruchowych, pobudzających określone części mózgu i mechanizmy integracji myśli i ruchu.


Dzięki temu uczenie staje się bardziej naturalne i spontaniczne. Zajęcia zwiększają umiejętności w zakresie: radzenia sobie z emocjami, współpracy w grupie zwiększenia pewności siebie, koordynacji wzrokowo ruchowej, koncentracji uwagi, właściwej postawy ciała, zwiększenia cierpliwości i wytrwałości. Dodatkowo wykorzystywane jest żonglowanie, jako efektywna metoda utrzymania równowagi, stymulacji wyobraźni, ciekawości oraz poszerzenia pola widzenia. Żonglowanie także bardzo wzmacnia poczucie własnej wartości. Podczas spotkań kładziony jest szczególny nacisk na: -pozytywną atmosferę, -zrozumienie i szacunek do innych, -wzmacnianie zasobów każdego z uczestników treningu, -rozwijanie komunikacji sprzyjającej współpracy w grupie.