Kontakt

Pracownia SZTUCZKA
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. 81 466 61 47
sztuczka@ck.lublin.pl