Nano Ka

‘n’ oznacza mnożnik 0,000 000 001 = 10−9 (jedna miliardowa)
Nano to zatem coś niezwykle małego, ale też zwyczajnie powszechnego. Staje się to synonimem wartości, niezauważalnych ale budujących nas immanentnie. Nano Ka (Mały Książę) to nosiciel tych wartości: przyjaźni, miłości, empatii, dobra, wierności sobie, wolności, na które dzieci nie są jeszcze odporne.


Teatr Sztuczka
Reżyseria: Liza Szczęśliwa
Senografia: Liza Szczęśliwa i El Bruzda
Kostiumy: El Bruzda
Muzyka: Maciek Pyc
Video: Maria Porzyc
Światła: Marcin ” Kabat” Kowalczuk
Obsada: Katarzyna Tadeusz
Dariusz Jeż
Marcin Połoniewicz
Jan Wawrzyniec Tuźnik
Staś Sadownik
Współpraca:
Olga Lemieszek
Paweł Korbus
Produkcja: Centrum Kultur w Lublinie
Sponsorzy: WATS, KODI, Aeroklub Świdnik, Plastics Group


Nano Ka to spektakl, którego scenariusz bazuje na tekście Małego Księcia Antoine de Saint- Exupery. Kluczową kwestią, którą chcemy podjąć w proponowanej inscenizacji jest filozoficzny charakter utworu przy dużym nacisku na aktualność podejmowanych zagadnień. Jest to problematyka, która rzadko występuje w przystępnej formie w edukacji szkolnej: kwestia wartości, ciągłości tożsamości, autentyczności, empatii, dialogu jako autentycznego spotkania czy eschatologii. Spektakl połączony z warsztatem może oswoić dzieci i pedagogów z podejmowaniem tych tematów i kreatywnego się z nimi zmierzenia. Rozwiązania inscenizacyjne mają pozwolić na osiągnięcie efektu, który pociągnie za sobą szereg konsekwencji merytorycznych istotnych w wymowie spektaklu. Są to między innymi: fantastyczność świata uzasadniona złudzeniem jakim jest fatamorgana na pustyni, efemeryczność postaci wykraczająca poza sam fakt bycia dzieckiem, cyfrowość postaci tak bliska percepcji współczesnego małego odbiorcy, adekwatne rozwiązanie finałowe. Scenografia powstaje w dużej mierze w wyniku twórczej recyklizacji. Będą ją stanowić np. elementy pozyskane ze złomowisk, elektrozłom, butelki,opony. Ma to na celu włączenie wątku edukacji ekologicznej.